SNINAonline

Zmeňme Sninu

Rusínske pesničky

with one comment

Javorovo lisťa

1.
Javorovo lisťa už opadat,
už sa mi frajirka, už vydavat.
Nevydavaj ša mi frajirko moja,
počekaj ročok – dva, budeš moja.

2.
Ja mušu, ja mušu, na vojnu ity,
a svoju frajirku zochabity.
Kamaraťa moji ša poženily
a mene samoho zochabily.

3.
Budeš ty, budeš ty, banovaty,
mohla jes ročok – dva počekaty.
Ale ty ročok dva nepočekala
a mene samoho zochabila.

Krjačok ľalijovyj

1.
Ked sja vydavala, ked sja vydavala zahradku kopala,
krjačok ľalijovyj, krjačok ľalijovyj na znak obrabjala.

[:Krjačok ľalijovyj, šeja, hoj, na znak obrabjala, Bože moj,
krjačok ľalijovyj, krjačok ľalijovyj na znak obrabjala.:]

2.
Ked mi bude dobri, ked mi bude dobri pri mojim mužovi,
ta i ja zabudu, ta i ja zabudu na znak ľalijovyj.

[:Ta i ja zabudu, šeja, hoj, na znak ľalijovyj, Bože moj,
ta i ja zabudu, ta i ja zabudu na znak ľalijovyj.:]

3.
Ked mi bude plano, ked mi bude plano pri mojim mužovi,
budu polivaty, budu polivaty krjačok ľalijovyj.

[:Budu polivaty, šeja, hoj, krjačok ľalijovyj, Bože moj,
budu polivaty, budu polivaty, krjačok ľalijovyj.:]

Poľana, poľana

1. Poľana, poľana, na poľani jama,

chlopci bisidujut, že ja maľovana.

Čuli ste taku novinu, chlopci bisidujut,

že ja maľovana.

2. Ja nemaľovana, bo sja nemaľuju,

ani sja za tebe legiň nehotuju.

Lelija, lelija, trava, ani sja za tebe

legiň nehotuju.

3. Keby ja sja za ťa legiň hotovala,

davno by ja davno v čornyj zemli spala.

Lelija, lelija, trava, išči ja moloda,

by sja vydavala.

Oj, na hori tri topoli

1.
Oj, na hori tri topoli, četvertaja vyšňa,
hraje kozak na banduri, štob divčina vyjšla.

2.
Vyjdi, vyjdi, divčinoňko, jak jes vychodyla,
skaži meni čiru pravdu, koho ty ľubila.

3.
Ľubila ja, kochala ja, chlopca molodoho,
a teper ja už nebudu, ľubity nikoho.

4.
Oj, zaduta dorožeňka, zaduta, zaduta,
neščastna to divčinoňka, ščo ľubit regruta.

5.
Regrut chlopec molodeňkyj vsi dorižky znaje,
do kotroho sela prijde, tam divčinu maje.

Horila sosna palala

1.
Horila sosna palala, horila sosna palala
pid ňou divčina stojala, pid ňou divčina stojala.

2.
Pid ňou divčina stojala, pid ňou divčina stojala,
pid ňou divčina stojala, pid ňou divčina stojala.

3.
Oj, kosy, kosy, vy moji, oj, kosy, kosy, vy moji,
dovho služili vy meni, dovho služili vy meni.

4.
Biľše služiť nebudete, biľše služiť nebudete,
pid bilyj šlajer pidete, pid bilyj šlajer pidete.

5.
Pid bilyj šlajer pid chustku, pid bilyj šlajer pid chustku,
už nepidete za družku, už nepidete za družku.

Ivanku, Ivanku

1. Ivanku, Ivanku, z druhoj strany jarku, z druhoj strany jarku,

išla bym do tebe, išla bym do tebe, vzjala voda lavku.

2. Lavočka toneňka, voda studenoňka a ja molodeňka,

hodna sja zlomity, hodna sja zlomity, žaľ mi sja vtopity.

3. Na dvori soloma, neje staryj doma, neje staryj doma

a jak bude sino, a jak bude sino, možeš prity smilo.

4. Ivanku serdeňko, prid do nas skoreňko, prid do nas skoreňko,

budut ťa čekaty, budut ťa čekaty i ňaňko i maty.

*****

1. Ivanku, Ivanku, z druhoj strany jarku, z druhoj strany jarku,

[:prišla bym do tebe, prišla bym do tebe, vzjala voda lavku.:]

2. Lavočka toneňka, voda studeneňka a ja molodenka

[:mohla sja zlomyty, mohla sja zlomyty, žal mi sja vtopyty.:]

3. Ivanku večerkom, pridi do nas jarkom, pridi do nas jarkom,

[:dam ja tobi znati, v kolik pidut spaty ňaňko, ňaňko, maty.:]

4. Na dvori soloma neny stary doma, neny stary doma

[:a jak bude s inou, a jak bude s inou možeš prijty smilo.:]

Jak sja milij na vojnu bral

1. Jak sja milij na vojnu brav, prišov pod oblačok,

vyjdy moje potišiňa bo ja už vojáčok.

[:Bila ruža trojaka, mam frajira vojaka,

šumnyj frajir jak ľelija, budu taka i ja.:]

2. Prišla mila pid oblačok, začala plakati,

budeš ty ňa moja mila, dva ročky čekaty.

[:Bila ruža trojaka, …. :]

3. Dva ročky sja pominuli, milij z vojny prišou,

ale tu našu chyžočku zdaleka obyšou.

[:Bila ruža trojaka, …. :]

4. Ej, keby ja toto znala mohla´m sja vydaty,

ale teraz mušu doma z mojou mamkou spaty.

[:Bila ruža trojaka, …. :]

*****

1. Jak sja milyj na vojnu bral, prišol pid oblačok,

vyjdy moje potišyňa bo ja už vojačok.

Refr.: Bila ruža trojaka, mam frajira vojaka,

šumnyj frajir jak ľeľija budu tak i ja

2. Prišla mila pid oblačok, začala plakaty,

budeš ty ňa moja mila dva ročky čekaty.

Ref:

3. Dva ročky ša pominuli, milyj z vojny prišol,

ale tu našu chyžočku z daleka obyšol.

Ref:

4. Ej keby ja toto znala, mohlam ša vydaty,

ale teraz mušu doma z mojom mamkom spaty.

Jak sja odavala…

1. [:Jak sja odavala, jak sja odavala, zahradku kopala.:]

[:Svojimi slzami, heja hoj, ružu polivala Bože moj,

svojimi slzami, svojimi slzami ružu polivala.:]

2. [:Slzy mojo slzy, slzy mojo slzy, nepadajte na zem.:]

[:Padajte na toho, heja hoj, što plaču pro ňoho Bože moj,

padajte na toho, padajte na toho, što plaču pro ňoho.:]

3. [:Na koho ja plaču, na koho ja plaču, na svoju mamočku.:]

[:Že ma nevybrala, heja hoj, roveň mojmu ličku Bože moj,

Že me ne vybrala, že me nevybrala roveň mojmu ličku.:]

alebo

1. [:Jak sja vydavala, jak sja vydavala, zahradku kopala.:]

Kriačok ľalijovy, kriačok ľalijovy na znak obrabjala,

krjačok ľalijovyj šeja hoj, na znak obrjabjala Bože moj,

krjačok ľalijovyj, krjačok ľalijovyj na znak obrabjala.

2. Kedz mi budze dobry, kedz mi budze dobry, pripojim mužovi,

tak i ja zabudu, tak i ja zabudu na znak ľalijovyj.

Tak i ja zabudu šeja hoj, na znak ľalijovyj Bože moj,

tak i ja zabudu, tak i ja zabudu na znak ľalijovyj.

3. Kedz mi budze plano, kedz mi budze plano, pripojim mužovi,

budu polivaci, budu polivaci krjačok ľalijovyj.

Budu polivaci šeja hoj, krjačok ľalijovyj Bože moj,

budu polivaci, budu polivaci krjačok ľalijovyj

Oj, nesviť ty misjačeňku

1. Oj, nesviť ty misjačeňku,
nesviť ty nykomu,
[:oj, nesviť ty misjačeňku,
nesviť ty nykomu,
tyľky sviť ty mileňkomu,
jak ide do domu.:]

2. Oj, zaduta dorižeňka,
zaduta, zaduta,
[:oj, zaduta dorižeňka,
zaduta, zaduta,
nešťastna ja divčinoňka,
što ľubit regruta.:]

3. Regrut chlopec molodeňkyj,
vsi dorišky znaje,
[:regrut chlopec molodeňkyj
vsi dorišky znaje,
do kotroho sela pride,
tam divčinu maje.:]

4. Oj, nespala cilu ničku,
nespala, nespala,
[:oj, nespala cilu ničku,
nespala, nespala,
len sidila na porozi,
mileňkoho ždala.

*****

Poľana

1. [:Poľana, poľana na poľani jama,

chlopci bisidujut, že ja maľovana.:]

[:Čuli ste taku novinu, chlopci bisidujut, že ja maľovana.:]

2. [:Ja nemaľovana, bo ša nemaľuju,

ani ša za teba legir nehotoju.:]

[:Lelija, lelija trava išči ja moloda, bym ša vydala.:]

3. [:Keby ja sa za ťa, legiň richotovala,

davno by ja davno, v čornej zemi spala.:]

[:Lelija,lelija trava,davno by ja davno v čornej zemi spala.:]

Ty skazala v ponediľok

1. Ty skazala v ponediľok, pidem razom na barvinok

ja prišov, teba nema, pidmanula pidvela.

Refr.: Tys mene pidmanula, tys mene pidvela

tys mene molodoho z uma z rozuma zvela.

2. Ty skazala u vivtorok, pidem razom na zarobok

jak ja prišov tebe nema, pidmanula pidvela.

3. Ty skazala u seredu, pidem razom na čeredu

ja prišov tebe nema, pidmanula pidvela.

4. Ty skazala u četver, pidem razom na koncert,

ja prišov tebe nema, pidmanula pidvela.

5. Ty skazala u piatnicu, pidem razom po pšenicu

ja prišov tebe nema, pidmanula pidvela.

6. Ty skazala u sobotu, pidem razom na robotu,

ja prišov tebe nema, pidmanula pidvela.

7. Ty skazala u nediľu, pidem razom na vesiľa,

ja prišov tebe nema, pidmanula pidvela.

A čija to chyža

1. A čija to chyža stojit na dolyni, čije to divčatko šije na mašini,

čije to divčatko šije na mašini.

2. Mašina čerkoce a divčatko plače, verny sja mi verny mij milyj kozače,

verny sja mi verny, mij milyj kozače.

3. Nevernu, nevernu, bo nemam ku komu, zochabiv ja divča a sam neznam komu,

zochabiv ja divča a sam neznam komu.

4. Jak my sja ľubily suchy verby cvili,

jak my perestaly, zeleny zivjaly.

5. Jak my sja ľubily, rybko moja, rybko,

teper sja na tebe posmotrity brytko.

6. A čija to chyža stojit na dolyni, čije to divčatko šije na mašini,

čije to divčatko šije na mašini.

A na hori tataročka

1. [:A na hori tataročka,

šumna moja frajiročka.:]

[:Šumna, šumna, bo je bila,

šumna, šumna, bo je bila,

cuker jila, kavu pila.:]

2. [:A mij milyj nelinivyj,

kupil sobi hrebiň krivyj.:]

[:Kučeriky rozčesaty,

kučeriky rozčesaty

ščob nebuly pelechaty.:]

3. [:Včera večur na mostočku,

dal mi frajir na chustočku.:]

[:A ja vzjala, taj šmarila,

a ja vzjala, taj šmarila,

nechoču ťa za frajira.:]

4. [:A na hori chtosta strilil,

do valala hlas sja širil.:]

[:Sluchaj mila jak striľajut,

sluchaj mila jak striľajut

už nas dvoje rozlučajut.:]

6. [:A mij otec z Bajerovec,

šturil maty pid pokrovec:]

[:Tatu, tatu što robite,

tatu, tatu što robite

šak mi matir zadusite.:]

7 [:Ked zadusim ta zadusim,

ale chlopca maty musim.:]

[:Ked ne chlopca ta divčatko,

ked ne chlopca ta divčatko

bude plakat jak mačatko.:]

A na hory a na hory ovos pokosenyj

1. A na hory a na hory ovos pokosenyj

a do stožka a do stožka šumnyj poskladanyj.

[:sto raz, neraz ja ti povidala,

iď od mene, nestuj pri mne,ja ťa neklikala.:]

2. Milá moja, milá moja, nemudruj, nemudruj,

kiď začala, kiď začala, ta ľubuj, ta ľubuj

[:jak ja budu mudrovac, mudrovac,

nebudu sja ľubovat, ľubovat.:]

3. Oženil by ja sja, maju na to volju,

[:ej, ale gazdovanja, toho ja sja boju.:]

4. Včera sja oženil, ale vina moja,

[:ej, tak ňa žena zbila, až ňa boky boľa.:]

5. Tak ňa žena zbila, až ňa zbila veľa,

[:ej, až mi na hrtánku kistka vyskočila.:]

A na hure agati

1. [:A na hure agati, dzvihaj mila kabati.:]

[:Ej, dzvihaj jich visoko, ej, dzvihaj jich visoko,

ej, dzvihaj ich visoko, žebich vešol hliboko.:]

2. [:Hore jarkom bežela, sukeň na ňej horela.:]

[:A ja na ňu ujuju, a ja na ňu ujuju,

a ja na ňu ujuju, sukeň na ňej zaduju.:]

A poniže sela

1. A poniže sela, kameni čerkajut,

[:to mi toty ľude, pokoja nedajut.:]

2. Pokoja nedajut, lem ňa ohvarjajut,

[:ja divča chudobne, naj mi pokyj dajut.:]

3. Bila ňa mať moja, bila ňa s palicom,

[:že ja ša ľubila, pid našom pivnicom.:]

A za našim selom

1. A za našim selom, hajičok zelenyj,

[:nese ňa tam skokom, koníčok mij vranyj.:]

2. Ničenka temnaja, divčinoňka virna,

[:frajiročka moja, bohom mi sudžena.:]

3. Misjačok osvitív, dve lička rumeny,

[:kotry jem ľuboval až do rannoj zory.:]

4. Ručenku mi dala i svoje serdeňko,

[:že bude ľubila, cile žiťa virno.:]

Baba chocjaka ľubit i pijaka

1. Sered sela korčma,

u tej korčmy stolik,

[:a za tym stolikom,

sidiť alkoholik.:]

Ref: [:Oj červena ruža,

šumnej treba muža,

a baba chocjaka

ľubit i pijaka.:]

2. Vološa zhyrene,

nosisko rumene,

[:tak šidit pijačok,

jak ptaša ranene.:]

3. Što to za babusja,

pid oblačkom stojit,

[:a dnuka do korčmy,

vkročity sja bojit.:]

4. Barz chotila muža,

z korčmy vydurity,

[:domu ho odvesty,

taj ho nakormity.:]

5. Pijak zuby stiskat,

taj bliskat očami,

[:a baba utikat,

uzkyma dverjami:]

6. Za ňom letit pohar,

s polovičkom piva,

[:vdaril ju do nohy,

taj už baba kriva.:]

Bila mene maty

1. Bila mene maty s berezovym prutom,

[:štoby ja nestojala s molodym regrutom.:]

2 A ja sobi stojala až kury zapily,

[:na dveri vodu ľala, štoby neskripily.:]

3. Na dveri vodu ľala, na paľcoch chodyla,

[:štob maty nepočula, štob nesvarila.:]

4. A maty nespala, taj vse dobri čula,

[:na mene nesvarila, sama taka byla.:]

Čerez ričeňku, čerez boloto

1. Čerez ričeňku, čerez boloto,

podaj ručeňku, moje zoloto,

podaj ručeňku, podaj druhuju,

podaj ličeňko, naj pociluju.

2. Oj, ty divčino s myslami bludyš

sama neznaješ koho ty ľubiš,

oj, znaju, znaju, koho kochaju,

lišto neznaju s kym žyty maju.

3. O, ty divčino zasmučenaja,

čomu ty smutna, neveselaja,

oj, jak ja maju vesela byty,

koho ľubila ťažko zabyty.

http://wasabi.fiit.stuba.sk/~spacek04/dnl/pesnicky/p/pesnicky/html/vychodoslovenske.htm

http://www.holosy.sk/download.php?akce=detail&id_detail=52&sekce=1

http://www.holosy.sk/view.php?nazevclanku=v-projekte-lets-sing-together-zaspievajme-si-spolu-boli-prezentovane-aj-rusinske-piesne&cisloclanku=2008010002

Objednávky CD: Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, rusyn@stonline.sk

http://www.holosy.sk/download.php

Reklamy

Written by sninaonline

9. marca 2008 o 23:09

Jedna odpoveď

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Rusínske pesničky March 2008 3 […]

    2010 in review « SNINAonline

    8. januára 2011 at 10:41


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: