SNINAonline

Zmeňme Sninu

O nás

leave a comment »

SNINAonline je jediné investigatívne médium v Snine a okolí. Stránka má slúžiť obyvateľom mesta Snina a všetkým priaznivcom tohto mesta. V článkoch budeme informovať o dianí v Snine. Ak budete mať záujem o uverejnenie článku môžete sa zaregistrovať a pridať článok (blogový príspevok) alebo nám môžete napísať cez stránku Pošlite námet na článok.

Pred uverejnením blogového príspevku si prečítajte Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov.

Ako pridať článok?

Ak chcete pridať článok zaregistrujte sa na SNINAonline. Napíšte používateľské meno a Váš e-mail na ktorý Vám pošleme heslo. Potom sa môžete prihlásiť zadaním používateľského mena a hesla. Heslo si môžete po prvom prihlásení zmeniť. V menu v ľavom stĺpci kliknite na Články, Pridať článok, a môžete začat písať.

SNINAonline nepreberá zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi.

WP

Čo sa nám podarilo?

Sloboda prejavu

Na stránku SNINAonline, ktorá sa mesta pýtala aj nepríjemné otázky, hovorkyňa mesta podala podnet na právne oddelenie, aby voči konaniu SNINAonline vyvodili právne kroky.

Dobrý deň. Správala som sa profesionálne a na Vaše dotazy som Vám zaslala odpoveď. Uverejnili ste ju síce v plnom znení, ale naďalej robíte množstvo vecí, ktoré sú neprípustné. Sťahujete z našej oficiálnej stránky mesta informácie vytrhnuté z kontextu, sťahujete fotografie, na ktoré nemáte autorské oprávnenie a označujete ich ako svoje. Ste neadresní, doteraz neviem, s kým komunikujem. Nebudem reagovať na Vaše maily ani na ne odpovedať, pokiaľ nebude jasné, kto je SNINAonline. Na naše právne oddelenie som už dala na zváženie podnet, aby sa voči Vášmu konaniu vyvodili právne kroky. A na záver podotýkam, že všetky informácie, ktoré v zmysle zákonných ustanovení sme povinní zverejňovať, sú na našej oficiálnej stránke mesta http://www.snina.sk
Želám príjemné dni naplnené aspoň minimom slušnosti.
Anna Brečková
hovorkyňa MsÚ Snina

Autorská ochrana sa podľa § 6 ods. 3 písm. B autorského zákona nevzťahuje napríklad na úradný spis, rozhodnutia administratívnej a právnej povahy, prejavy prednesené pri prerokúvaní verejných vecí, verejné listiny a text právnych predpisov.

Slobodu prejavu zaručuje Ústava SR. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Cenzúra sa zakazuje.

Článok 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd chráni slobodu prejavu a právo na informácie. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.

Podľa paragrafu 135 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sú slovenské všeobecné súdy viazané rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. ESĽP v prípade Oberschlick verzus Rakúsko uviedol: Hranice prípustnej kritiky sú širšie vo vzťahu k politikovi konajúcemu vo svojej verejnej funkcii, ako vo vzťahu k súkromnej osobe. Politik nevyhnutne vystavuje podrobnému skúmaniu zo strany novinárov a širokej verejnosti každé svoje slovo a skutok a musí prejaviť väčšiu mieru tolerancie, najmä ak robí verejné vyhlásenia, ktoré pripúšťajú kritiku. I politik má právo na ochranu svojej osobnosti, ale potreba takejto ochrany musí byť v rovnováhe so záujmami otvorenej diskusie o politických problémoch.

ESĽP rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní so súkromnou osobou. „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí
uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nielen zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“

Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva: „Limity prijateľnej kritiky sú širšie u politických osobností než u súkromných osôb. Na rozdiel od súkromných osôb sa politik nevyhnutne a vedome podrobuje dôkladnej kontrole každého svojho slova a činu zo strany novinárov, i zo strany širokej verejnosti a v dôsledku toho musí preukázať vyššiu mieru tolerantnosti“.

Deklarácia o slobode politickej diskusie v médiách Výboru ministrov Rady Európy dopĺňa, že politikov od iných osôb odlišuje to, že „politici sa rozhodli uchádzať o dôveru verejnosti a akceptovali, že budú vystavení verejnej politickej diskusii, a sú preto predmetom prísnej verejnej kontroly a prípadnej tvrdej kritiky médií pre spôsob, akým vykonávali alebo vykonávajú svoje funkcie, a to v miere, ktorá je nevyhnutná na zaistenie transparentnosti a zodpovedného výkonu ich funkcií“.

“Termín „investigatívna žurnalistika“ sa v našom jazyku ešte nie celkom udomácnil a nie vždy si jeho obsah vysvetľujeme všetci rovnako. V každom prípade sa však môžeme zhodnúť na tom, že o tento typ žurnalistiky ide vtedy, keď sa novinár z relatívne pohodlnej polohy popisnej, komentátorskej, glosátorskej… posunie aj do polohy vyšetrovacej a analytickej. Ak tak urobí, viac sa natrápi a viac riskuje. Zároveň však môže viac povedať a pre hĺbavejších čitateľov (divákov, poslucháčov…) môže byť z hľadiska ich hladu po nie banálnych, ale po korektných informáciách nielen osožnejší, ale aj čítavejší (pozerateľnejší, počúvateľnejší…).”
JUDr. Ján Hrubala
riaditeľ odboru boja proti korupcii, Úrad vlády Slovenskej republiky

Reklamy

Written by sninaonline

21. septembra 2007 o 0:26

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: